Categorieën
NIEUWS

Waddenbaai …. stuurgroep

Correspondentie BVO voorzitter Henk Geerligs en Mathea Mevissen

Dag Henk, bedankt voor je reactie.

Ik snap de onrust wel, daarom is het goed om nog een keer duidelijk te stellen dat er géén plannen gemaakt worden.

Het gesprek over de toekomst van het gebied wordt een proces van alle belanghebbenden in de regio. De provincie coördineert het proces.

We zijn daarbij nog lang niet toe aan plannen maken.

Zoals ik in mijn mail schreef worden er in de komende tijd twee landbouwscenario’s uitgewerkt. Wim Mostert is vanuit de LTO de trekker en hij stelt hiervoor een werkgroep samen van (oa) agrariërs uit het gebied. Peter van den Dries sluit ook aan. Zo wordt de link gelegd met het Koersdocument voor de agrarische sector, waar de gemeente nu aan werkt.

Ik begrijp van Wim dat Simon Wilms aan de werkgroep voor de scenariostudie deelneemt. Wellicht is het een idee als je vanuit de bewoners daar bij aansluit?  

Met vriendelijke groet, Mathea

Mathea Mevissen

strategisch beleidsadviseur – Integrale Opgaven en Transities

T 06 48 13 90 93
Houtplein 33  2012 DE Haarlem

Van: Henk Geerligs <hvgeerligs@gmail.com>
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 09:27
Aan: Mathea Mevissen <mevissenm@noord-holland.nl>

Onderwerp: Re: Uitkomst Stuurgroep Waddenbaai en vervolg

Beste Mathea,

Dank voor je update! Het is voor ons als belangvereniging plezierig om op deze manier geïnformeerd te worden en we hopen dat dit in de toekomst ook blijft gebeuren.

De inwoners van de Oostpolder zijn desondanks nog behoorlijk ongerust over “de plannen die ergens in achterkamertjes over hun polder worden gemaakt”. Gezien de plannen die nu openbaar zijn geworden overheerst het gevoel dat de provincie kreken, water en vogels belangrijker vindt dan de mensen die in een gebied wonen, werken en leven. Wij zouden daarom in een zo vroeg mogelijk stadium aan willen haken in het proces om te voorkomen dat de discussie al teveel in een bepaalde richting is geduwd.

met vriendelijke groet,

Henk Geerligs

(voorzitter belangenvereniging Oostpolder)

Op ma 8 feb. 2021 om 15:51 schreef Mathea Mevissen <mevissenm@noord-holland.nl>:

Beste Henk, geachte mevrouw Van Laar,

Henk en ik hebben begin januari nog via Whatsapp contact gehad over het vervolg op de scenariostudie, daarna was het weer even stil.

Het kost best veel tijd om echt stappen te zetten. Ook nu kan ik niet concreet zeggen wanneer we samen aan tafel zitten.
Ik hoop op begrip daarvoor.  Met deze mail even een update.

Op 18 januari is de Stuurgroep Waddenbaai bij elkaar gekomen. Daar is ook gesproken over het vervolg op de scenariostudie.

Alle deelnemers (de gemeenten HK, DH, Texel en Schagen, en LTO, HHNK, SBB en LNH onder voorzitterschap van de provincie) hebben uitgesproken het belangrijk te vinden gezamenlijk het gesprek over de toekomst van het gebied te kunnen voeren.

De scenariostudie kan daarbij helpen. Niet als visie, niet als plan, maar (zoals hieronder ook aangegeven) als input voor de discussie. De provincie coördineert het geheel. Het is een proces van de regio.

Duidelijk is in ieder geval dat de agrariërs zich niet herkennen in de manier waarop landbouw in deze scenario’s meegenomen is.

Daarom is besloten dat LTO een ‘toevoeging’ kan doen aan de scenariostudie.
Daarover heb ik vanmiddag met Wim Mostert, Albert Hooijer en Bart Budding, de projectleider van APPM (opsteller vd scenariostudie) gesproken.
Afgesproken is dat er een aantal aanpassingen gedaan wordt aan de studie zoals die er nu ligt, én dat er twee scenario’s specifiek voor de landbouw uitgewerkt worden.
Deze twee landbouwscenario’s worden integraal opgenomen in de scenariostudie, samen met een voorwoord over de status van de studie.

Wim draagt de agrariërs aan die meedenken bij het bouwen aan deze scenario’s.
Deze aanpak wordt door Wim nog gecheckt bij zijn achterban. We hopen er snel mee aan de slag te kunnen.

Verder is op 18 januari de vraag gesteld aan welke opdracht de stuurgroep wil gaan werken ten aanzien van de toekomst van het gebied.

Die vraag werkt een ambtelijke groep nu uit. Wim Mostert is daar ook bij betrokken.
Ik verwacht dat de Stuurgroep Waddenbaai daarover in april een beslissing neemt. Dan is ook duidelijk welke concrete projecten/opgaven snel opgepakt kunnen worden.

De discussie over deze ‘scope’ voeren we binnen de Stuurgroep – concrete projecten/opgaven pakken we op met een veel grotere groep aan stakeholders.

Als we voor die concrete projecten of opgaven in de buurt van Oostpolder en Ewijcksluisbuurt komen, dan worden jullie bewonersverenigingen natuurlijk uitgenodigd om deel te nemen.

Dat is dus nog niet op de korte termijn.

Mochten jullie naar aanleiding van deze mail vragen hebben, dan kunnen jullie mij natuurlijk altijd bellen.

Met vriendelijke groet, Mathea Mevissen