Categorieën
NIEUWS

Uitbreiding Gasproductie Slootdorp

BRANDBRIEF ROB SCHULZE

Vermilion 1 

Vermilion  2

Beste mensen,

Onlangs ontving ik bijgaand schrijven van Vermilion Energy over de uitbreiding van gaswinning uit het gasveld van Slootdorp. Dit zou wel eens kunnen leiden tot “bodembeweging” (Groningen?) in de Oostpolder. Dit wordt door evenwel deze maatschappij als vrijwel nihil beschouwd, maar men neemt het zekere voor het onzekere en gaat zgn. “vooropnames” uitvoeren. In de bijgaande brief leest u wat dat inhoudt.

Op zich lijkt mij dit geen vreemde voorzorg : men wil zich indekken. Maar gezien het feit dat in het rijtje woningen aan de Zwinweg niet iedereen zo’n brief heeft gekregen leek het mij raadzaam om dit in bredere kring bekend te maken. Het gasveld dat men gaat aanboren ligt waarschijnlijk niet alleen onder mijn woning…..

Met name de zinsnede : “” de vooropname van uw pand geldt bovendien als referentiekader in een categorie voor andere panden in het geval daar schade wordt gemeld”” bevreemdt mij.

Immers mijn pand is bijzonder zwaar gefundeerd (eerdere verzakkingen hebben daartoe geleid)  terwijl vele andere panden slechts op “staal”

staan, d.w.z. niet onderheid.

Er moet dus heel wat gebeuren, wil er bij mijn woning scheurvorming optreden.

In de brief wordt melding gemaakt van een tweetal “informatiemarkten” die op korte termijn worden gehouden.

Wellicht is het raadzaam om daar heen te gaan.

Tot zover,

Met vriendelijke groet,

Rob Schulze.