Categorieën
NIEUWS

Dierenpark Hoenderdaell wil naar de ‘overkant’.

Gezicht op Hoenderdaell

Landgoed Hoenderdaell is ca. 78 hectare groot en is in omvang het grootste dierenpark van Nederland. Binnen de landschapsvisie voor het totale terrein zijn diverse nieuwe ontwikkelingen opgenomen die een opening krijgen in 2018, zoals een nieuw entreegebouw en nieuw horeca gebouw, maar ook het recent geopende nieuwe roofvogel avitorium. Ook zijn de potenties van het omliggende gebied in kaart gebracht, waarbij het landgoed als katalysator kan gaan werken voor ontwikkelingen rondom Anna Paulowna. Binnen de landschapsvisie zijn er naast diverse kleinschalige ontwikkelingen, drie nieuwe initiatieven verder uitgewerkt.

Natuurvakantiepark
Ten eerste een nieuw autovrij natuurvakantiepark. Een bootjesbrug voor voetgangers van ca. 150 meter lang gaat toegang geven tot een natuurpark aan de andere kant van het water met daarin 40 duurzame recreatiewoningen. Deze loghouses van ronde boomstammen en deels ondergrondse hobbit woningen liggen binnen 8 hectare bos met loslopende apen.

Museum
Ten tweede een nieuw museum. De situering is in de achtertuin van het op een terp gelegen middelste landhuis. Het museum gaat op een educatieve manier in op het ontstaan van het leven en is via het park door middel van een voetgangersbrug over de watergracht bereikbaar.

De 8 hectaren bos, waar de uitbreiding Vakantiepark van het Dierenpark geprojecteerd is.
Op de website B4O, kunt u de ontwerpstudie nalezen. December 2018

Categorieën
NIEUWS

“Groot Amstelmeer” scenario schets voor 2050

  • November 2020; bereikte ons het ambitieuze plan om de Oostpolder te herinrichten en in te ruilen als natuurgebied.
  • Uitbreiding van de haven en marine in Den Helder neemt een stuk natuur van het Balgzand in beslag.
  • Als tegenprestatie, natuurvergoeding, zijn er een viertal scenarios geschreven.
  • Eén van de scenario’s zou zelf de halve Oostpolder weer onderwater zetten.
  • Hieronder enkele linkjes naar het plan.

BVO houdt het in de gaten en de leden op de hoogte.

Categorieën
NIEUWS

Baggerplan Amstelmeer

Baggerplan Vaarwegen Amstelmeer en herstellen Vogeleilanden.

  • December 2020
  • We zijn op de hoogte gesteld van dit plan, wat in de loop van 2021 gaat plaatsvinden.
  • Er wordt alleen vanaf het water gewerkt. En er is geen overlast van transport in de Oostpolder of Van Ewijcksluis.
  • Waarschijnlijk wordt het werkterrein bij de Ulkesluis gebruikt voor het maken van ‘zink stukken.’
Categorieën
NIEUWS

Vakantiepark “Veer”, maakt in de omgeving wonenden ongerust!

Locatie Vakantie park Veer; Buurvrouwenwandeling 21 maart 2018

De BVO, heeft de plannen van projectontwikkelaar doorgespeeld naar de OP bewoners. Zij werden gewezen op de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.De BVO zelf kan geen standpunt in nemen als niet iedereen achter dit standpunt staat. Er zijn n.l. verschillende belangen mee gemoeid.

Hieronder een korte omschrijving van het plan

Omschrijving plan

Dit concept kent ook een grote centrale waterpartij. Midden in dit water liggen drie eilanden die met bruggen verbonden zijn aan het vaste land. De waterstructuur met eilanden maakt het varen met roeiboten interessanter. Om de waterpartij staan ook recreatiewoningen. Tussen deze woningen loopt de centrale ontsluitingsweg. Voor de afvoer van vuilwater is gekozen voor een rioolstelsel dat op de bodem van de waterpartij ligt. Een persgemaal zorg voor de aansluiting op het hoofdrioolstelsel in de omgeving. Helofytenfilters zijn in dit concept niet toegepast. Op een aantal plekken kunnen aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd, zoals een centrumgebouw. cir. 290 vakantiehuizen .

19 januari 2021 kregen de bezwaarmakers onderstaande brief:

REACTIE op ZIENSWIJZE!


Geachte heer/mevrouw,

U heeft een zienswijze ingediend tegen het voornemen tot ontheffing Aardkundig Monument met zaaknummer 9837800. 
De ontwerpbeschikking gaat over het voornemen om ontheffing te verlenen voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor de aanleg van een recreatiepark direct ten zuiden van het dorpje Van Ewijcksluis.
Op 13 januari 2021 heeft de aanvrager “Overdedracht B.V.” de zaaknummer 9837800 inzake de aanleg van recreatiepark “ ’t Veer” ingetrokken. De ingediende zienswijzen zullen wij daarom niet in behandeling nemen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Ing. Mohammed Ait Blal
Vergunningverlener – team milieu
Telefoon: 06-28993555