Boek 2007

Gezichten van de Oostpolder

” Wanneer je bij Oudesluis, de Oostpolder in duikt is het alsof je dit boek in rijdt ….

Lange kaarsrechte wegen omzoomd met krom gewaaide iepen…. Altijd wel een stukje tegenwind fietsend op weg naar school…. Steeds weer verwonderd kijkend naar de dagelijkse voorstelling van hoge luchten, in de meest wonderlijke variaties…. Per seizoen wisselend uitzicht, gecreëerd door werkende akkerbouwers …Genietend van, vertrouwd met, en gevormd door de wind, de rust en ruimte….”
De inhoud van het boek documenteert 119 gezinnen en hun huizen in de zomer van 2006, evenals een foto van het huis in vroegere tijd. Daarnaast een korte tekst geschreven dóór de bewoners in 2006. Met karakteristieke landschapsfoto’s, waarbij de iep centraal staat als symbool voor de polder, worden de hoofdstukken van elkaar gescheiden. Als slot is de polderjeugd gefotografeerd, zijnde de komende generatie; de toekomst van de polder.
Kaft Oostpolderboek

Dit fotoboek is een momentopname van een bijzondere plattelands leefomgeving en haar bewoners, uitgegeven door de BVO ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan in 2007.

Gezichten van de Oostpolder is UITVERKOCHT!

Kijk ook eens op de Wall of Future; alle kinderen die in 2006 in de Oostpolder woonden.