Glasvezel bijna rond.

PERSBERICHT
Start aanleg glasvezel in buitengebied Hollands Kroon bijna rond
Datum: 1 juni 2018
De inschrijfperiode voor het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Hollands Kroon wordt verlengd tot en met 30 juni. Dat hebben de Coöperatie Breedband Hollands Kroon en Kabeltex besloten. Het aantal inschrijvingen vordert zeer snel richting het minimale aantal van 1.860 inschrijvingen. De verwachting dat dit behaald gaat worden, wordt onderschreven door de vrijwilligers die de huis aan huis bezoeken blijven voortzetten.
Sinds eind maart zijn er ruim 1.400 contracten gesloten. Een grote prestatie waar alle betrokkenen zeer verheugd mee zijn De vrijwilligers hebben inmiddels vele adressen bezocht. Die bezoeken vergen veel tijd, doch worden wederzijds als zeer positief ervaren. Dat blijkt uit de 70% inschrijvingen van die persoonlijk bezochte adressen. Met nog ruim 1.000 onbezochte adressen te gaan hebben vrijwilligers en directie er het volste vertrouwen in dat de resterende 460 contracten gesloten zullen worden.
De inschrijftermijn voor het glasvezelnetwerk en de korting van € 350 op de aansluitkosten worden dan ook verlengd tot en met 30 juni 2018. Inwoners worden opgeroepen vooral zelf in te schrijven via de website (www.breedbandhk.nl). Iedere inschrijving die rechtstreeks via de website binnenkomt scheelt een bezoek door een vrijwilliger. De tijd die de vrijwilliger daarmee overhoudt kan worden besteed aan de inwoners die vragen hebben over de aangeboden abonnementen en/of de aanleg van de glasvezelverbinding.
De aanlegperiode wordt door deze verlenging overigens niet verschoven. De start van de aanleg van het netwerk blijft gepland staan voor na de zomer. Naar verwachting kunnen de eerste abonnees begin 2019 al gebruik maken van het netwerk en kan eind 2020 het gehele buitengebied van Hollands Kroon zijn voorzien van een glasvezelverbinding.
Voor vragen over dit persbericht kunt u terecht bij:
Alexander op de Weegh
Email: alexanderopdeweegh@breedbandhk.nl
Telefoon: 06-2013 8301
Coöperatie Breedband Hollands Kroon U.A.
Grasweg 39
1761 LJ Anna Paulowna
www.breedbandhk.nl