Dossiers & resultaten

 • Thema avonden

  Samen met de dorpsvereniging van Van Ewijcksluis zijn thema avonden georganiseerd over windenergie- en golfbaanplannen, maar ook over de toekomst van de Oostpolder en van Ewijcksluis als deel van de toekomstvisie voor Anna Paulowna/ Hollands Kroon.

 • Onderwerpen waarbij de BVO duidelijk invloed heeft gehad

  o  aanleg van de rotonde nabij de brug bij het dorp
  o  aanleg van fietsvoorzieningen aan deze brug
  o  toestand van de wegen in de Oostpolder en de verkeersveiligheid in het algemeen
  o  vernieuwing van de Ulkesluisbrug
  o  huisvesting poolse arbeiders
  o  besluit van de gemeente om voorlopig niet te bezanden tbv de bloembollenteelt
  o  situatie rond de voormalige vuilnisbelt aan de Amstelmeerdijk
  o  herbeplantingsplan iepen
  o  klein bedrijventerrein aan de Kerkweg
  o  bestemmingsplan buitengebied
  o  waterbeheersplan Hollands Noorderkwartier
  o  uitbreidingsplannen rond het dorp Van Ewijcksluis, Z.A.P en woningbouw
  o  plannen oostwest verbinding, A7 naar Den Helder
  o  plannen van Landschap NH inzake creëren natuurgebied

 • Dossier: Oevers Oude Veer

 • Dossier: Golfbaan

 • Dossier: Waterpeil

 • Dossier: Windmolens

  • PDF_oostpolder1       – Ontwerpvisie Natuur en Windmolenontwikkeling in de Oostpolder. Grondmij oktober 2011.

 • Dossier: Glasvezel
 • Dossier: Gaswinning Vermillion Slootdorp nov. 2017  
 • Vermilion 1
 • Vermilion 2