Resultaten

waar BVO invloed op had of initiatief toe heeft genomen.

zwemtrap bij de Ulkesluis
Zwemtrap bij de Ulkesluis
  • Thema avonden Samen met de dorpsvereniging van Van Ewijcksluis zijn thema avonden georganiseerd over windenergie- en golfbaanplannen, maar ook over de toekomst van de Oostpolder en van Ewijcksluis als deel van de toekomstvisie voor Anna Paulowna/ Hollands Kroon.
  • Glasvezel aanleg geïnitieerd en uitgevoerd door Breedband Hollands Kroon.

Onderwerpen waarbij de BVO duidelijk invloed heeft gehad op  aanleg van de rotonde nabij de brug bij het dorp
o  aanleg van fietsvoorzieningen aan deze brug
o  toestand van de wegen in de Oostpolder en de verkeersveiligheid in het algemeen
o  vernieuwing van de Ulkesluisbrug
o  huisvesting poolse arbeiders (niet doorgegaan)
o  besluit van de gemeente om voorlopig niet te bezanden tbv de bloembollenteelt
o  situatie rond de voormalige vuilnisbelt aan de Amstelmeerdijk
o  herbeplantingsplan iepen
o  klein bedrijventerrein aan de Kerkweg ( niet doorgegaan)
o  bestemmingsplan buitengebied
o  waterbeheersplan Hollands Noorderkwartier
o  uitbreidingsplannen rond het dorp Van Ewijcksluis, Z.A.P en woningbouw
o  plannen oostwest verbinding, A7 naar Den Helder
o  plannen van Landschap NH inzake creëren natuurgebied

2019– Kennismaken met onze nieuwe burgemeester Rian van Dam ( ALV 2 mei 2019); haar bekend maken met dit gebied en de Oostpolderbewoners.

2020– Tijdens de Corona-crisis; de bewoners op de hoogte gehouden dmv. 2 Nieuwsbrieven; één in mei en één in december.

2020– Twee plannen die een grote invloed op het wonen in de Oostpolder betekenen, bereikten ons.

1. Een recreatiepark, langs de Veerweg, ten zuiden van Van Ewijcksluis. Bestaand uit ca. 240 recreatiewoningen op / over ca. 70 ha. We hebben de bewoners geïnformeerd en hun op de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen gewezen.

2. Vier scenario’s van uit de Provincie