In de KOP van NOORD-HOLLAND

  • Wie

    De belangenvereniging Oostpolder (BVO) voor de bewoners van de Oostpolder en voor iedereen die geïnteresseerd is in dit gebied.

  • Wat

    Het behartigen van de algemene belangen van de bewoners van de Oostpolder zoals; veiligheid, wegennet, nutsvoorzieningen en leefbaarheid voor alle bewoners. Rekeninghoudend met de soms tegengestelde belangen tussen ondernemers en particuliere bewoners.

  • Waar

    Tussen Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer ligt de gemeente Hollands Kroon waarvan de Anna Paulowna-polder een deel is. De Oostpolder is daarvan het gedeelte ten oosten van de Van Ewijcksvaart en het Hoge Oude Veer, tot aan de Wieringermeer en Wieringerwaard dijken.

Heeft u opmerkingen of adviezen over deze website, graag contact opnemen via contact gegevens of email: anneriethoogland@hotmail.com